notariusz i mediator

notariusz@hupert.pl

tłumacz w stałej współpracy z kancelarią

translate@hupert.pl

notariusz mediator

+48 570 930 416

tłumacz w stałej współpracy z kancelarią

+48 504 238 204

Czy chcesz z nami porozmawiać?

 

Nawet najlepsza strona internetowa nie zastąpi rozmowy! Zadzwoń a uzyskasz więcej informacji!

Wymagane dokumenty i informacje 

gallery/3b96c18ee6562893a8689cca37409c0a

Sprzedaż lokalu mieszkalnego z księgą wieczystą

 • Podstawa nabycia, np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, 

  zaświadczenie naczelnika US potwierdzające, że podatek od spadków  i darowizn został rozliczony (jedynie w przypadku nabycia nieruchomości w drodze darowizny po 1.01.2007 roku albo w drodze dziedziczenia)

 • zaświadczenie podjęciu lub nie uchwały o rewitalizacji wydane przez właściwą gminę

 • w przypadk lokali obciążonych hipoteką należy okazać zaświadczenie z banku, z którego będzie wynikać stan zadłużenia oraz rachunek techniczny do spłaty kredytu

 • umowa kredytowa (jeżeli zakup jest na kredyt)

 • numer księgi wieczystej 

 • zaświadczenie o braku zameldowanych osób w lokalu

 • zaświadczenie ze wspólnoty mieszkaniowej o braku zadłużenia

 • dane stron umowy

 • cena

 • termin i sposób zapłaty

 • termin wydania nieruchomości

Wyodrębnienie i sprzedaż lokalu mieszkalnego  

 • umowa deweloperska lub rezerwacyjna z deweloperem 

 • zaświadczenie o samodzielności lokalu 

 • wypis z rejestru gruntów

 • wypis z rejestru budynków

 • wypis z kartoteki lokali

 • umowa kredytowa (jeżeli zakup jest na kredyt)

 • numer księgi wieczystej dla budynku 

 • dane stron umowy

 • cena

 • termin i sposób zapłaty

 • termin wydania nieruchomości

       ,

Sprzedaż spółdzielczego prawa do lokalu 

 • podstawa nabycia, np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, 

 • zaświadczenie naczelnika US potwierdzające, że podatek od spadków  i darowizn został rozliczony (jedynie w przypadku nabycia nieruchomości w drodze darowizny po 1.01.2007 roku albo w drodze dziedziczenia)

 • zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające prawo do lokalu oraz brak zadłużenia

 • w przypadku praw obciążonych hipoteką należy okazać zaświadczenie z banku, z którego będzie wynikać stan zadłużenia oraz rachunek techniczny do spłaty kredytu

 • umowa kredytowa (jeżeli zakup jest na kredyt)

 • pisemne zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że podatek od spadków  i darowizn został rozliczony (jedynie w przypadku nabycia nieruchomosc przez dotychczasowego właściciela w drodze darowizny po dniu 1 stycznia 2007 roku albo w drodze dziedziczenia)

 • zaświadczenie o braku zameldowanych osób w lokalu

 • numer księgi wieczystej (jeżeli prawo ma założoną księgę wieczystą)

 • dane stron umowy

 • cena

 • termin i sposób zapłaty

 • termin wydania nieruchomości

 

 

gallery/7e2ea034b10246c99c45bd1dc1e66b02
przedstawiona lista dokumentów ma jedynie charakter informacyjny. Każdy przypadek jest inny i może zaistnieć konieczność okazania dodatkowych dokumentów.

 Sprzedaż nieruchomości gruntowej

 

 • Podstawa nabycia, np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, 

 • zaświadczenie naczelnika US potwierdzające, że podatek od spadków  i darowizn został rozliczony (jedynie w przypadku nabycia nieruchomości w drodze darowizny po 1.01.2007 roku albo w drodze dziedziczenia)

 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku

 • wypis z rejestru gruntów wydany dla celów wieczystoksięgowych

 • zaświadczenie, o braku uproszczonego planu urządzenia lasu dla terenu nieruchomości  

 • zaświadczenie podjęciu lub nie uchwały o rewitalizacji wydane przez właściwą gminę

 • wypisy z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej dla wszystkich działek objętych księgą wieczystą (w przypadku, gdy zbywana nieruchomość gruntowa będzie wydzielana do nowej księgi wieczystej)

 • mapa uwzględniająca podział z adnotacją o przyjęciu jej do zasobu geodezyjnego (w przypadku, gdy następuje podział nieruchomości)

 • zaświadczenie o braku zameldowanych osób (w przypadku działki zabudowanej domem mieszkalnym)

 • w przypadku nieruchomości obciążonych hipoteką należy okazać zaświadczenie z banku, z którego będzie wynikać stan zadłużenia oraz rachunek techniczny do spłaty kredytu

 • umowa kredytowa (jeżeli zakup jest na kredyt)

 • numer księgi wieczystej 

 • dane stron umowy

 • cena

 • termin i sposób zapłaty

 • termin wydania nieruchomości

gallery/bcb288f0a0547658cf1a6f3bb7d5e24e
gallery/833cad948c881ef8ec8479dfbda230d8
gallery/d6957095c6ab34fe9c94d13daeb41732
przedstawiona lista dokumentów ma jedynie charakter informacyjny. Każdy przypadek jest inny i może zaistnieć konieczność okazania dodatkowych dokumentów.