notariusz i mediator

notariusz@hupert.pl

tłumacz w stałej współpracy z kancelarią

translate@hupert.pl

notariusz mediator

+48 570 930 416

tłumacz w stałej współpracy z kancelarią

+48 504 238 204

Czy chcesz z nami porozmawiać?

 

Nawet najlepsza strona internetowa nie zastąpi rozmowy! Zadzwoń a uzyskasz więcej informacji!

Poświadczenia notarialne 

Własnoręczność podpisu


Podpisy na dokumentach składane są w obecności notariusza. Jeżeli podpis na poświadczonym dokumencie nie był złożony w obecności notariusza, osoba, która podpisała, może uznać przed notariuszem złożony podpis za własnoręczny.
 

Osoba podpisująca, powinna stawić się osobiście, ze swoim dokumentem tożsamości oraz z dokumentem, pod którym chce złożyć podpis.

 


Zgodność odpisu z okazanym dokumentem


W celu sporządzenia odpisu/wyciągu dokumentu, notariuszowi musi zostać okazany oryginał dokumentu, zaś osoba okazująca dokument powinna stawić się w Kancelarii ze swoim dokumentem tożsamości.

 


Data okazania dokumentu (data pewna)


W celu opatrzenia dokumentu datą pewną, notariuszowi musi zostać okazany oryginał dokumentu, zaś osoba okazująca dokument powinna stawić się w Kancelarii ze swoim dokumentem tożsamości.

 

Koszty 

 

Za poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać:

a) na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną – taksa zależna jest od tej sumy - nie więcej jednak niż 300 zł netto,

b) na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20 zł netto. 

Za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem, za każdą stronę – 6 zł netto. 

Za poświadczenie czasu okazania dokumentu, za każdą stronę – 6 zł netto. 

Za poświadczenie pozostawania przy życiu: a) w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego – 5 zł, b) w innym celu – 30 zł; 5) za poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu – 30 zł.

 

Poświadczenia w języku angielskim

za poświadczenie podpisu w jezyku angielskim opłata wynosi 100 zł netto za jeden podpis na jednym dokumencie. 

za kopię wierzytelną poświadczoną w języku angielskim opłata wynosi 12 zł netto za stronę dokumentu.

 

 

       

przedstawiona lista dokumentów ma jedynie charakter informacyjny. Każdy przypadek jest inny i może zaistnieć konieczność okazania dodatkowych dokumentów.
gallery/b1716a2e62efbb1eef3f416c3eb98e63