notariusz i mediator Warszawa

notariusz@hupert.pl

notariusz i mediator Warszawa

+48 570 930 416

 

Czy chcesz z nami porozmawiać?

 

Nawet najlepsza strona internetowa nie zastąpi rozmowy! Zadzwoń a uzyskasz więcej informacji!

Notariusz tłumacz mediator Warszawa

 

Depozyt notarialny 

Co można złożyć do depozytu?

  1. Pieniądze (przelewem na konto kancelarii),
  2. Papiery wartościowe,
  3. Dokumenty,
  4. Pendrive, 
  5. Płyty CD 

 

Procedury

 

Z przyjęcia depozytu notariusz spisuje protokół, w którym wymienia datę przyjęcia, ustala tożsamość osoby składającej, datę mającego nastąpić wydania oraz imię, nazwisko i miejsce zamieszkania osoby odbierającej depozyt. Wydanie depozytu następuje za pokwitowaniem.

 

Koszty 

 

taksa notarialna  wynosi 50 zł netto  i 20 zł netto od każdego dokumentu przyjętego do depozytu za każdy rozpoczęty miesiąc,

taksa notarialna zależna jest od kwoty oddanej na przechowanie i jest ustalana indywidualnie,

koszty wypisów z aktu 6 zł netto/7,38 zł brutto za każdą stronę

 

 

przedstawiona lista dokumentów ma jedynie charakter informacyjny. Każdy przypadek jest inny i może zaistnieć konieczność okazania dodatkowych dokumentów.
gallery/b1716a2e62efbb1eef3f416c3eb98e63